ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

Κόλουρη πυραμίδα

Γλάστρες σχήματος κόλουρης πυραμίδας σε διάφορα ύψη και διαστάσεις.
Οι διαστάσεις της κορυφής μπορεί να έχουν μικρή ή μεγάλη διαφορά από αυτές της βάσης.
Το ίδιο ισχύει και για τις πλευρές των δύο βάσεων. Οι δύο βάσεις μπορεί να είναι τετραγωνικού σχήματος ή ορθογωνίου παραλληλογράμμου. Το πάχος του τοιχώματος κυμαίνεται από 2cm - 4cm. 
Έχουμε την δυνατότητα να κατασκευάσουμε γλάστρες σε οποιεσδήποτε διαστάσεις