ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

Κόλουρος Κώνος

Γλάστρες σχήματος κόλουρου κώνου σε διάφορα ύψη και διαμέτρους.
Οι διαστάσεις της κορυφής μπορεί να έχουν μικρή ή μεγάλη διαφορά από αυτές της βάσης.
Το πάχος του τοιχώματος κυμαίνεται από 2cm - 4cm. 
Έχουμε την δυνατότητα να κατασκευάσουμε γλάστρες σε οποιεσδήποτε διαστάσεις